pátek 12. září 2014

Pár nových simů/ A few new sims

Paní Shreková/ Mrs. Shrek


Frida Cahlo


Prima Nova

Cora Loona

Najdete je u mě v galreii na Originu pod Origin ID: MollyCooker

Ahoj všichni! Hi everybody!

Začínám tvořit do The Sims 4. Pokud zde najdete něco, co se vám líbí, najdete mě v galerii Originu jako Origin ID jako MollyCooker / I'm starting to create sims for The Sims4. If you find something that you like, you'll find me in the gallery as Origin ID: MollyCooker